- Voss, 11. September 2017. -

- På veg mot Hardangerbanebrua, 11. September 2017, 13:42, +14C -