- Voss, 10. September 2017. -

- Mølsterteigen, 10. September 2017, 16:13, +15C -