- Voss, 10. September 2017. -

- Gjelle, Joni, Lotatræet, Mølsterteigen, Tungeteigen, Tyrlingen og Sætre, 10. September 2017, 16:12, +15C -