- Granvin, 9. September 2017. -

- Granvinsfjorden, Nesheimshorgi og Granvinsvatnet, 9. September 2017, 14:12 -