- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Nedre Gulltjørna, Gullhorgabuog Øvsta Dukavatnet bak, 8. September 2017, 13:21 -