- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Gullhorgabu, 8. September 2017, 12:59 -