- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Øvsta Dukavatnet, Gullhorgabu og Nedre Gulltjørna, 8. September 2017, 12:47 -