- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Storlitjørni, 8. September 2017, 12:07 -