- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Grågaviltjørnane, 8. September 2017, 14:16 -