- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Moastølen, 8. September 2017, 14:41 -