- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Småbrekkevatnet og Småbrekke, 8. September 2017, 14:55 -