- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Vårstølen til Småbrekke (Neste stølen) ved Småbrekkevatnet, 8. September 2017, 15:01 -