- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Småbrekkevatnet med Småbrekke bak, 8. September 2017, 11:17 -