- Småbrekke - Gullhorgabu (Bergsdalen), 8. September 2017. -

- Småbrekkevatnet, 8. September 2017, 11:15 -