- Bergsdalen, 8. September 2017. -

- Småbrekke med Småbrekkevatnet bak, 8. September 2017, 11:05 -