- Voss, 5. September 2017. -

- Voss sett ovanfor Roset, 5. September 2017, 15:25, +14C -