- Ålvik, 2. September 2017. -

- Hardangerfjorden og Ålvik sett frå toppen på den gamle røyrgata ned til Ålvik som no er fjerna, 2. September 2017, 14:18 -