- Ålvik, 2. September 2017. -

- På veg mot Nutafjellet og toppen på den gamle røyrgata til Ålvik med utsyn mot Hardangerfjorden, 2. September 2017, 14:27 -