- Ålvik, 2. September 2017. -

- Kaldakjelen sett på veg mot Dammen, 2. September 2017, 13:07 -