- Ålvik, 2. September 2017. -

- Ålvik sett frå stølen Hedler, 2. September 2017, 15:21 -