- Ålvik, 2. September 2017. -

- Stølen Hedler med Ålvik bak, 2. September 2017, 15:16 -