- Dyrvedalen, 1. September 2017. -

- Gjerstad og Dolve, 1. September 2017, 15:43, +15C -