- Dyrvedalen, 1. September 2017. -

- Røthe, 1. September 2017, 15:01, +15C -