- Dyrvedalen, 1. September 2017. -

- Dolve, Gjerme, Røthe og Rekve, 1. September 2017, 15:01, +15C -