- Dyrvedalen, 1. September 2017. -

- Røthe, 1. September 2017, 14:55, +15C -