- Dyrvedalen, 10. August 2017. -

- Røte med Gjerstad og Dolve bak, 10. August 2017, 14:14 -