- Mønshaugen, 9. August 2017. -

- Opelandstjørni mot Istadosen, 9. August 2017, 13:32 -