- Nesheimsfjellet, 7. August 2017. -

- Vinningsleitet, på veg over Nesheimsfjellet frå Teigdalen mot Eksingedalen, 7. August 2017, 10:50 -