- Nesheimsfjellet, 7. August 2017. -

- Ormaset, på veg over Nesheimsfjellet frå Teigdalen mot Eksingedalen, 7. August 2017, 10:49 -