- Oppheim, 6. August 2017. -

- Sundsvål og Oppheimsvangen med Oppheimstunet Fritidssenter, 6. August 2017, 14:23, +14C -