- Oppheim, 6. August 2017. -

- Vetlestølen og Tufto (Langedalen), 6. August 2017, 13:13, +14C -