- Oppheim, 4. August 2017. -

- Løn (Botolvsgarden og Sigridgarden), 4. August 2017, 13:16, +13C -