- Skulestadmo, 3. August 2017. -

- Gjerdebu dagavdeling, Villa Gjerdebu og Voss VGS, 3. August 2017, 12:09, +19C -