- Palmafossen, 10. Juli 2017. -

- Brynalii med Palmafossen Godsterminal og Nobi sett frå Hangurstoppen, 10. Juli 2017, 15:47, +17C -