- Skulestadmo, 10. Juli 2017. -

- Nedkvitnesvegen, 10. Juli 2017, 15:46, +17C -