- Skulestadmo, 10. Juli 2017. -

- Skulestadmo frå Hangurstoppen, 10. Juli 2017, 15:45, Oppe +10C, Nede +17C -