- Voss, 9. Juli 2017. -

- Voss Stasjon med nytt terminalbygg under oppføring, 9. Juli 2017, 12:46, +12C -