- Finse, 6. Juli 2017. -

- Finse - Her skal det koma 22 nye leiligheiter (Finse leilighetene), 6. Juli 2017, 11:38, +13C -