- Voss, 5. Juli 2017. -

- Gossland, Bulken og Hellesneset frå Gjelle, 5. Juli 2017, 15:59, +21C -