- Voss, 5. Juli 2017. -

- Voss sett frå Gjelle, 5. Juli 2017, 15:58, +21C -