- Voss, 5. Juli 2017. -

- Voss Stasjon her kjem Voss Gondol (Ny Hangursbane), 5. Juli 2017, 09:29, +13C -