- Voss, 5. Juli 2017. -

- Voss Stasjon med nytt terminalbygg under oppføring, 5. Juli 2017, 09:28, +13C -