- Voss, 4. Juli 2017. -

- Bulken, Vestbygdi og Dyrvedalen sett ovanfor Roset, 4. Juli 2017, 15:16, +19C -