- Voss, 4. Juli 2017. -

- Voss og Bordalen sett ovanfor Roset, 4. Juli 2017, 15:13, +19C -