- Skulestadmo, 3. Juli 2017. -

- Skulestadmo frå Hangurstoppen, 3. Juli 2017, 15:22, Oppe +9C, Nede +17C -