- Voss, 3. Juli 2017. -

- Hanguren med anleggsarbeid på gang, 3. Juli 2017, 15:17, +9C -