- Voss, 3. Juli 2017. -

- Vetleflaten frå Hanguren, 3. Juli 2017, 15:42, +18C -