- Voss, 2. Juli 2017. -

- Prestegardslandet frå Gjelle, 2. Juli 2017, 10:47, +14C -