Voss Now
Menu   Search
September 2015


Date: 30.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Hausfargar med Voss i bakgrunnen sett ovanfor Roset
 • Hausfargar med Voss i bakgrunnen sett ovanfor Roset
 • Lauva på fjellbjørka har fått flotte haustfargar ovanfor Roset (Flora)
 • Flotte haustfargar på vegitasjonen ovanfor Roset (Flora)
 • Vosso her skal det snart koma ny gangbu der Tintrabrua ei gong stod før flaumen tok den
 • Date: 29.09.2015

 • Voss frå Roset i måneskinn og skoddehav (Nattbilete)
 • Voss frå Roset i måneskinn og skoddehav (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset der skodda ligg thukk over Vossebygda
 • Granvinsvatnet mot Seim og Øvre Vassenden
 • Vallavik med Eidfjorden bak (Hardanger)
 • Eidfjorden og Djønno frå Titleviki (Hardanger)
 • Djønno og Eidfjorden (Hardanger)
 • Eidfjorden sett mellom Djønno og Oksatjørni
 • Eidfjorden og Djønno sett mellom Djønno og Oksatjørni
 • Eidfjorden og Djønno sett mellom Djønno og Oksatjørni
 • Eidfjorden og Djønno sett mellom Djønno og Oksatjørni
 • Oksatjørni sett på veg mot Oksen
 • Oksatjørni Ingebjørgfjellet Midtfjell og Eidfjorden sett på veg mot Oksen
 • (P) Oksen mot Granvinsfjorden Granvinsvatnet Oksatjørni Ingebjørgfjellet Midfjellet og Eidfjorden
 • Oksen 1241 moh. mot Nesheimsfjellet og Granvinsvatnet (Varde)
 • Oksen mot Ingebjørgfjellet Midtfjell og Eidfjorden frå snøfonn
 • (P) Veten (Oksen) mot Ingebjørgfjellet Midtfjell Eidfjorden og Sørfjorden (Hardanger)
 • (P) Veten (Oksen) mot Eidfjorden Kinsarvikbukti Sørfjorden Utnefjorden og Hardangerfjorden (Hardanger)
 • Veten (Oksen) (Hytte)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 28.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset der skodda ligg tjukk over Vossebygda
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Skjervheim (Myrkdalen)
 • Skjervheimsstølen (Myrkdalen)
 • Skjervheimsstølen med Myrkdalen bak
 • Fessabotn mot Skjervheimsstølen og Myrkdalen
 • Murane (Myrkdalen)
 • Biltparti ved Murane på veg mot Søtebakkane
 • Søtebakkane (Murane-Torvedalen)
 • Søtebakkane (Murane-Torvedalen)
 • Søtebakkane (Murane-Torvedalen)
 • Torvedalen (Voss Utferdslag DNT-Hytter)
 • Torvedalen (Voss Utferdslag DNT-Hytter)
 • Torvedalen (Voss Utferdslag DNT-Hytter)
 • Torvedalstjørni og Torvedalen (Voss Utferdslag DNT-Hytter)
 • Torvedalstjørni og Torvedalen
 • Torvedalstjørni og Torvedalen
 • Torvedalstjørni og Torvedalen frå Jomarsdalen
 • Jomarsnosi mot Kvitanosi Torvedalen og Jomarsdalen
 • Jomarsnosi mot Torvedalen
 • Jomarsnoosi og Jomarsdalen
 • Jomarsdalen mot Mykjedalshovden
 • Fjellryper (Lagopus muta) mellom Jomarsnosi og Reppeggi (Fuglar Fauna)
 • Mykjedalsvatnet og Blåeggi frå Reppeggi
 • Reppeggi 1236 moh. mot Oppheimsvatnet
 • Mykjedalsvatnet og Blåeggi frå Reppeggi
 • Reppabotn Engjaland og Oppheimsvatnet frå frå Reppeggi (Nipene Kleppshovden Noltane Nyestølen Vossestrand)
 • Tjørnane og Flatafjellet (Vossestrand)
 • Hiuri og Myrkdalen (Hiurdi Hiuræ)
 • Hiuri (Myrkdalen Hiurdi Hiuræ)
 • Tveitastølen med Myrkdalen bak (Tveitestølen)
 • Tveitastølen med Myrkdalen Svolefjell og Myrkdalsvatnet bak (Tveitestølen)
 • Date: 27.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Haustfargar med Voss bak sett frå Roset
 • Haustfargar med Voss bak sett frå Roset
 • Tillung (Bordalen Voss)
 • Helland (Bordalen Voss)
 • Olde (Bordalen Voss)
 • Rio (Rjodo) (Bordalen Voss)
 • Rio (Rjodo) (Bordalen Voss)
 • Gamle skulen ute på Bordalen (Voss)
 • Jerald (Jeraldsvegen Gjeraldsvegen) (Matgrovi) (Bordalen Voss) (Dronebilete)
 • Jerald (Jeraldsvegen Gjeraldsvegen) (Matgrovi) (Bordalen Voss) (Dronebilete)
 • Jerald (Jeraldsvegen Gjeraldsvegen) (Bordalen Voss) (Dronebilete)
 • Kvitno (Bordalen Voss) (Dronebilete)
 • Kvitno (Bordalen Voss) (Dronebilete)
 • Palmafossen- IL Viljar sin nye kunstgrasbane
 • Palmafossen Skule med det nye tilbygget
 • Palmafossen - IL Viljar sin nye kunstgrasbane på Palmafossen
 • Palmafossen (Raundalselva Brynamoen og Brynalii Hardangervegen Tjukkebygdvegen)
 • Palmafossen (Tjukkebygdvegen Gamle Rykkesvegen Høydalane Rykke)
 • Grankongler (Koglehaugen Skulestamdo)(Flora)
 • Date: 26.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Ringheimsvegen utgraving til ny undergang for dei mjuke trafikantane under Bergensbana og Hardangerbana er godt i gang (Voss)
 • Ringheimsvegen utgraving til ny undergang for dei mjuke trafikantane under Bergensbana og Hardangerbana er godt i gang (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Stanghelle Stasjon - Her skal det byggjast nyt skinnekryss i sporveksel 1 på Stanghelle Stasjon
 • Stanghelle Stasjon - Bygging av nytt skinnekryss i sporveksel 1 på Stanghelle Stasjon
 • Stanghelle Stasjon - Nytt skinnekryss i sporveksel 1 på Stanghelle Stasjon ebyrjar å verta ferdig
 • Stanghelle Stasjon - Klargjering for termittsveising i det nye skinnekrysset på Stanghelle Stasjon (Sporveksel 1)
 • Stanghelle Stasjon - Thermitsveising i det nye skinnekrysset på Stanghelle Stasjon (Sporveksel 1) (Skinnesveising)
 • Stanghelle Stasjon - Thermitsveising i det nye skinnekrysset på Stanghelle Stasjon (Sporveksel 1) (Skinnesveising)
 • Stanghelle Stasjon - Thermitsveising i det nye skinnekrysset på Stanghelle Stasjon (Sporveksel 1) (Skinnesveising)
 • Stanghelle mot Åsen Storafjellet Hestafjellet og Bruvegen
 • Stanghelle småbåthamn på Sørfjorden
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 25.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete Nattbilete)
 • Date: 24.09.2015

 • Naust ved Stanghelle (Kraksåelva Steganes)
 • Småbåthamn ved Stanghelle
 • Småbåthamn ved Stanghelle
 • Småbåthamn ved Stanghelle
 • Stanghelle mot Holmen Agnavikjæ Åsen Storafjellet og Hestafjellet
 • Stanghelle med Bruvegen, Hestafjellet og Hausfjellet
 • Voss sett ovanfor Roset i haustfargar
 • Voss sett ovanfor Roset i haustfargar
 • Date: 23.09.2015

 • Ringheimsvegen Komande helg vil her koma ny undergang for dei mjuke trafikantane under Bergensbana og Hardangerbana
 • Voss frå Roset
 • Stanghelle med Storafjellet og Hestafjellet bak
 • Stanghelle med Hikletten Høgafjellet (Osterøy) Holmen Åsen Storafjellet og Hestafjellet bak
 • Dyrvedalen frå Dagestad (Bulken-Voss)
 • Bulken frå Dagestad (Bulken-Voss)
 • Nesthus mot Vangsvatnet og Voss (Gossland)
 • Voss frå Roset (Haustfargar)
 • Haustfargar på skogen ovanfor Roset (Voss)
 • Date: 22.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Voss Gymnas - Utgraving og byggjing, her skal det koma ein heilt ny skule (Dronebilete)
 • Voss Gymnas - Utgraving og byggjing, her skal det koma ein heilt ny skule (Dronebilete)
 • Voss Gymnas - Utgraving og byggjing, her skal det koma ein heilt ny skule (Dronebilete)
 • Voss Gymnas - Utgraving og byggjing, her skal det koma ein heilt ny skule (Dronebilete)
 • Voss Idrottsplass Tennisbanen Olabanen Kunstgrasbanen og Idrottshallen (Dronebilete)
 • Voss Idrottsplass Idrotshuset Olabanen Kunstgrasbanen og Idrottshallen (Dronebilete)
 • Tundal Gravplass Vangen Skule (Skulehaugen) og VossaPark (Voss Parkeringshus) (Dronebilete)
 • Kvitheim frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Date: 21.09.2015

 • Mjølfjell Almenningen
 • Mjølfjell Stasjon med Rjoandeggi bak
 • Mjølfjell med gamle vaktarbustader og Prestekrager (Flora)
 • Humlebille (Båndtordivel Penselbille) (Trichius fasciatus) på Prestekrage (Leucanthemum vulgare) ved Mjølfjell (Flora Fauna)
 • Humlebille (Båndtordivel Penselbille) (Trichius fasciatus) på Prestekrage (Leucanthemum vulgare) ved Mjølfjell (Flora Fauna)
 • Prestekrage (Leucanthemum vulgare) på Mjølfjell (Flora)
 • Rjoåni og Rjoandefossen (Mjølfjell)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset med Haustfargar
 • Voss (Voss Stasjon Voss Kulturhus Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen Prestegardslandet )(Dronebilete)
 • Voss (Voss Stasjon Voss Kulturhus Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen ) (Dronebilete)
 • Date: 20.09.2015

 • Hardangerfjorden med bilferja Hardingen mellom Kvanndal og Utne (Hardanger)
 • Hardangerfjorden med bilferja Hardingen mellom Kvanndal og Utne (Utnefjorden Hardanger)
 • Utne frå Bilferja Hardingen på Utnefjorden (Hardanger Ullensvang)
 • Utne frå Bilferja Hardingen på Utnefjorden (Hardanger Ullensvang)
 • Utne Hotel og Utne ferjekai (Hardanger Ullensvang)
 • Utne Hotel (Hardanger Ullensvang)
 • Utne Granvinfjorden Utnefjorden Eidfjorden og Oksen sett frå Setehaug (Hardanger Ullensvang)
 • Fossdalen - Støl i fossdalen med Oksen bak (Hardanger Ullensvang)
 • Storedalen med Oksen bak sett frå Fossabrekkena (Fossdalelvi) (Hardanger Ullensvang)
 • Demmena (Utne-Grimsnuten) (Hardanger Ullensvang)
 • Biletparti mellom Demmena og Grimsvatnet med Skorasetnuten og Oksen bak (Hardanger Ullensvang)
 • Øvre og Nedre Grimsvatnet (Hardanger Ullensvang)
 • Øvre og Nedre Grimsvatnet (Hardanger Ullensvang)
 • Svartavatnet Samlen og Hardangerfjorden sett frå parti på Grimsnuten (Hardanger Ullensvang)
 • Hardangerfjorden Svartavatnet Øvre og Nedre Grimsvatnet Utnefjorden Eidfjorden sett frå Grimsnuten (Hardanger Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. mot Utnefjorden Oksen og Eidfjorden (Hardanger Ullensvang)
 • Grimsnuten 1233 moh. mot Utnefjorden Oksen Røvhaug Eidfjorden og Kinsarvik (Hardanger Ullensvang)
 • Eidfjorden Røvhaug Kinsarvik og Sørfjorden sett frå Grønaskar mellom Grimsnuten og Øvstestølen (Hardanger Ullensvang)
 • Øvstestølen mellom Grimsnuten og Utne med Oksen bak (Hardanger Ullensvang)
 • Øvstestølen mellom Grimsnuten og Utne (plakat) (Hardanger Ullensvang)
 • Dalset (Utne) (Hardanger Ullensvang)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Date: 19.09.2015

 • Rong med Karaldenuten bak
 • Rong sett på veg oppover mot Herdabreida
 • Rong Fjellstove (Rongastovo) sett på veg oppover mot Herdabreida
 • Rong sett på veg oppover mot Herdabreida
 • Haustfargar med Rong bak sett på veg oppover mot Herdabreida
 • Herdabreida 1238 moh (Grim) med Rong bak
 • Herdabreida 1238 moh (Grim)
 • Herdabreida 1238 moh. mot Herdabreidvatni og Hardangerfjorden bak skodda
 • Herdabreidvatni og Herdabu
 • Herdabreidvatni og Herdabu
 • Herdabu og Herdabreidvatni
 • Herdabu hytte ved Herdabreidvatni
 • Herdabu hytte ved Herdabreidvatni
 • Herdabu hytte ved Herdabreidvatni
 • Grunganestølen (Rong)
 • Grunganestølen (Rong)
 • Grungadammen med Grubbafjellet bak (Grungavatnet Grungademmo)
 • Løkjane (Rong)
 • Løkjane (Rong)
 • Date: 18.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Mjølfjelltunet (Dagligvarer Kafe og Interiør) (Mjølfjell)
 • Mjølfjelltunet (Dagligvarer Kafe og Interiør) (Mjølfjell)
 • Mjølfjelltunet (Dagligvarer Kafe og Interiør) (Mjølfjell)
 • Mjølfjelltunet (Dagligvarer Kafe og Interiør) (Mjølfjell)
 • Mjølfjelltunet (Dagligvarer Kafe og Interiør) (Mjølfjell)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Kvitheim Ringheim Bavallen frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Date: 17.09.2015

 • Voss frå Roset
 • Herresleitet hyttefelt sett frå Roset (Bordalen)
 • Rokne sett frå Roset (Bordalen)
 • Songvesborgi Songve Rongve og Haugo sett frå Roset (Bordalen)
 • Haustfargane har såvidt byrja å kome oppe i fjellet (Fjellbjørk Haustfargar Flora)
 • Rogn (Sorbus aucuparia) (Flora)
 • Sauer på beite ved Vinsand (Gossland)
 • Voss og Vangsvatnet frå Nesthus (Gossland)
 • Voss frå Tyrlingen
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 16.09.2015

 • Stanghelle med Åsen Storafjellet og Hestfjellet bak (Sørfjorden)
 • Stanghelle Småbåthamn på Sørfjorden med Rispingen bak
 • Dale Stasjon på Vossebana (Bergensbanen)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Bordalen frå Roset
 • Voss sett ovanfor Roset
 • Nye Voss VGS tek form ved Voss Jordbruksskule (Skulestadmo) (Dronebilete)
 • Nye Voss VGS tek form ved Voss Jordbruksskule (Skulestadmo) (Dronebilete)
 • Nye Voss VGS tek form ved Voss Jordbruksskule (Skulestadmo) (Dronebilete)
 • Skulestadmo (Voss Jordbruksskule Nedkvitnesvegen) (Dronebilete)
 • Skulestadmo (Skulestadvegen Koglehaugen Motræet Moteigen) (Dronebilete)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 15.09.2015

 • Arna Stasjom med Tunnelboremaskina (TBM)
 • Arna Stasjon Gamle og nye Ulriken tunnel
 • Arna Stasjon Inngangen til nye Ulriken tunnel
 • Arna Stasjon
 • Arna Stasjon
 • Voss frå Bordalen
 • Kvitheim (Skulestadmo) frå Øvsthus
 • Date: 14.09.2015

 • Arna Tunnelboremaskina (TBM) er 155 meter lang, inkludert 130 meter bakrigg og veg 1800 tonn, og har ein diameter på 9,33 meter - Nye Ulriken tunnel blir totalt 7800 lang
 • Arna Tunnelboremaskina (TBM) er 155 meter lang, inkludert 130 meter bakrigg og veg 1800 tonn, og har ein diameter på 9,33 meter - Nye Ulriken tunnel blir totalt 7800 lang
 • Arna Stasjon med lokaltog i spor 4
 • Arna Stasjon med lokaltog i spor 4
 • Bjørnshovden og Helland (Bordalen)
 • Litlere Bjørnshovden og Helland med Hermannsnuten bak (Bordalen)
 • (P) Voss Haugamoen Skulestadmo og Palmafossen frå Songvesåsen (Sonvesåsen)
 • Voss Kulturhus Fleisher's Hotel Voss Stasjon Prestegardslandet Park Hotel Vossevangen Voss Ungdomsskule Tinghuset frå Songvesåsen (Sonvesåsen)
 • Voss Gymnas - Utgraving er godt i gang, her skal det koma ein heilt ny skule frå Songvesåsen (Sonvesåsen)
 • Haugamoen (Bordalsvegen Svingen Tverrvegen Movegen) frå Songvesåsen (Sonvesåsen)
 • Haugamoen (Bordalsvegen Aad Gjellsgate Industrigata Hardangervegen AMI-senteret Fredheim Voss Meieri HMV Bil) frå Songvesåsen (Sonvesåsen)
 • Tvilde (Tvildesvegen Gilbaret) (Voss)
 • Palmafossen (Brynalii Liavegen Brynamoen Hardangervegen Tjukkebygdvegen) frå Songvesåsen (Sonvesåsen)
 • Date: 13.09.2015

 • Rosethytta til IL Voss
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Rosethytta Open Dag der IL Voss markerar med "gjennopning" av hytta og snorklypping
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 12.09.2015

 • Tråstølen hyttefelt mot Borstrondi Lønavatnet og Kvitheim (Skulestadmo Tråstølsvegen)
 • Dalsbotnen og Vådalsbotnen
 • Vidvangane sett på veg mot Gygrabruni
 • Kvanngrøvatnet med Kvitanosi bak (Kvanngrøvotni)
 • Gygrabruni (Helleskaret)
 • Vetla Volavatnet med Stølane Vola (Volo) Stora Volavatnet og Kvitanosi bak
 • Vetla Volavatnet med Stølane Vola (Volo) Stora Volavatnet og Kvitanosi bak
 • Vola (Volo) stølar
 • Vola (Volo) stølar med Vetla Volavatnet Brattefennene Volafjellet og Svolahelleren bak
 • Vola (Volo) stølar
 • Stora Volavatnet med Kvitanosi bak
 • Stora Volavatnet med Kvite Skorvi Borgavatnet og Nedsta Piksvatnet bak (Borgavotni)
 • Stora Volavatnet med Volahytta og Borgavatnet bak (Borgavotni)
 • (P) Stora Volavatnet Kvitanosi Kvite Skorvi Volahytta og Borgavatnet og Nedsta Piksvatnet frå parti på Gråeskorvi (Borgavotni)
 • Stora Volavatnet og Volahytta med Kviteskorvi bak
 • Volahytta og vatn som renn ned frå Nedsta Piksvatnet med Stora Volavatnet bak
 • Volahytta og Stora Volavatnet
 • Nedsta Piksvatnet utløp
 • Nedsta Piksvatnet
 • Restar etter gamle murar ovanfor Nedsta Piksvatnet
 • Tvinnestølen og Øvsta Piksvatnet
 • Øvst Piksvatnet med snø og isklumpar
 • Øvsta Piksvatnet mot Tvinnestølen
 • Holmane og Nedsta Piksvatnet
 • På veg mot Vidvangane frå Tvinnestølen
 • Vidvangane
 • Vidvangane
 • Dalsbotnen Slettafjellet og Valken (Tvarafjellet)
 • Date: 11.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Raud og fin himmel over Storåsen sett frå Koglehaugen (Skulestadmo)
 • Morgonstemning over Honndalsnuten med Voss Kulturhus i framgrunnen (Horndalsnuten)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset
 • Voss sett nedanfor Sandfjellet (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Bulken Dyrvedalen og Voss (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med Voss bak (Gråsida)
 • Voss frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Kvitanosi frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Fresvikbreen frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Hardangerjøkulen frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Hårteigen frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Dustingen frå Gråsidetoppen 1307 moh.
 • Date: 10.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Arna Stasjon (Indre Arna)
 • Arnavågen (Indre Arna)
 • Vaksdal Sørfjorden Javnasåta Bjørnafjellet
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Bordalen (Rokne) frå Gjelle (Hjelle)
 • Nye boligar reiser seg på Nyre (Boligblokk Nyresfeltet) (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete med raud og fin himmel)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Date: 09.09.2015

 • (P) Arnavågen (Indre Arna)
 • Arnavågen (Indre Arna)
 • Arnavågen (Indre Arna)
 • Arnavågen (Indre Arna)
 • Arnavågen (Indre Arna)
 • Arnavågen (Indre Arna)
 • Arnavågen (Indre Arna)
 • Arna Tunnelboremaskina (TBM) er 155 meter lang, inkludert 130 meter bakrigg og veg 1800 tonn, og har ein diameter på 9,33 meter - Nye Ulriken tunnel blir totalt 7800 lang
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Tråstølen med Borstrondi og Kvitheim bak (Hyttefelt Voss Resort Skulestadmo)
 • Nonpresten mot Kvilehytta (Løbahorgi)
 • Lønahorgi med utsyn mot radio og tv-sendaren
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1410 moh.
 • Lønahorgi Varde 1410 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh. mot Lønavatnet Nedkvitne Kyte og Lemme
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • (P) Utsyn frå Lønahorgi 1412 moh. i retning mot Gråsida
 • (P) Utsyn frå Lønahorgi 1412 moh. i retning mot Vossestrand
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med litt nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Date: 08.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete) med nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Arnavågen (Indre Arna Vossebana)
 • Arna Stasjon (Indre Arna)
 • Voss frå Seimsbrua (Evangervegen)
 • Voss og Vangsvatnet sett frå Voss Vandarheim (Voss Undomsherberge)
 • (P) Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • (P) Voss og Bordalen sett ovanfor Roset
 • (P) Bulken Dyrvedalen og Voss sett nedanfor Sandfjellet (Gråsida)
 • (P) Gossland Bulken Dyrvedalen og Voss sett frå Rundehaugen 837 moh.
 • Gossland Bulken Dyrvedalen og Hellesneset sett frå Rundehaugen 837 moh
 • Hindartveit (Voss)
 • Date: 07.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Arna Tunnelboremaskina (TBM) er 155 meter lang, inkludert 130 meter bakrigg og veg 1800 tonn, og har ein diameter på 9,33 meter - Nye Ulriken tunnel blir totalt 7800 lang
 • Arna Tunnelboremaskina (TBM) er 155 meter lang, inkludert 130 meter bakrigg og veg 1800 tonn, og har ein diameter på 9,33 meter - Nye Ulriken tunnel blir totalt 7800 lang
 • Arna med innslaget til nye Ulriken tunnel som totalt blir 7800 lang
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Fleisher's Hotel (Voss)
 • Voss Kulturhus
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Date: 06.09.2015

 • Kvassdalen Holedalen Sendeelvi Sendefossen og Halsabakkane (Hola)
 • Bjørndalen støl (Myrkdalen)
 • Bjørndalen (Myrkdalen)
 • Holedalen Kvassdalen og Halsabakkane sett frå parti ved Bjørndalen (Utegardstølen Storelvi Myrkdalselvi)
 • Halsabakkane (Holo) og Bjørndalen
 • Myrkdalen med Øvstafjellet og Svolefjell frå parti mellom Bjørndalen og Bjørndalskamben
 • Reinsdyr som har måtte bøte med livet mellom Bjørndalen og Bjørndalskamben (Beingrind)
 • Bjørndalskamben 1402 moh mot Halsabakkane (Holo) og Vikafjellet
 • Bjørndalskamben 1402 moh mot Bjørndalen Halsabakkane (Holo) og Vikafjellet
 • Store Grungavatnet Store Grungen Grungafjellet Fossfjellet Dueskardsvatnet og Dueskardet frå Fuglafjellet
 • Store Grungavatnet Store Grungen Grungafjellet Fossfjellet og Dueskardsvatnet frå Fuglafjellet
 • Dueskardsvatnet mot Viksetnipa
 • Store Grungavatnet Grungafjellet og Store Grungen
 • Store Grungen med Solheimsfjellet bak
 • Vetle Grungen og Vetle Grungavatnet med Finnbufjellet bak
 • Vetle Grungen stølar (Myrkdalen)
 • Vetle Grungavatnet mot Vetle Grungen (Myrkdalen)
 • Vetle Grungavatnet mot Vetle Grungen (Myrkdalen)
 • Kvassdalen og Holedalen (Grungaelvi Holo Myrkdalen Myrkdalselvi)
 • Myrkdalen (Dronebilete)
 • Myrkdalen (Dronebilete)
 • Myrkdalen (Dronebilete)
 • Sundve FUS Barnehage Vossestrand (Dronebilete)
 • Sundve FUS Barnehage Vossestrand (Dronebilete)
 • Sundve FUS Barnehage og Sundve Skule Vossestrand (Dronebilete)
 • Sundve Vossestrand (Dronebilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Date: 05.09.2015

 • Vallavik med Eidfjorden og Hardangerbrua (Hardanger)
 • Eidfjorden og Hardangerbrua frå Hallanger (Hardanger)
 • Eidfjorden og Hardangerbrua frå Skarvet (Mellom Hallanger og Disk) (Hardanger)
 • Gamle stølstufter på Skarvet ovanfor Hallanger (Hardanger)
 • Flyrestar innunder Disk (Heinkel 115 B Flystyrt Midtfjell Hallanger) (Hardanger)
 • Eidfjorden Hallanger og Indre Bu sett nedanfor Disk (Hardanger)
 • Hallanger sett nedanfor Disk (Hardanger)
 • Indre Bu sett nedanfor Disk (Hardanger)
 • Mitdfjell og Eidfjorden frå Disk (Hardanger)
 • (P) Mitdfjell Eidfjorden Hallanger Bu og Disk (Hardanger)
 • Mitdfjell 1255 moh. mot Grimsnuten og Eidfjorden (Hardanger)
 • Mitdfjell 1255 moh. mot Ulvik og Osafjorden (Hardanger)
 • Mitdfjell 1255 moh. mot Osafjorden Grimsnuten og Eidfjorden (Hardanger)
 • (P) Hallanger Eidfjorden Bu Hardangerbrua og Sørfjorden frå Disk (Hardanger)
 • Dalsete stølar (Hardanger)
 • Dalsetetjørni (Hardanger)
 • Eidfjorden med Hardangerbrua (Hardanger)
 • Vallavik og Eidfjorden (Hardanger)
 • Date: 04.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete) med litt nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med litt nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset (Nattbilete) med litt nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset
 • Evanger Stasjon (Vossebana)
 • Bolstadøyri Stasjon (Vossebana)
 • Bolstadøyri (Bru over Bolstadelvi)
 • Bolstadøyri
 • Bolstadøyri (Bolstadøyri kyrkje)
 • (P) Bolstadøyri og Bolstadelvi
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss Gymnas - Utgraving er godt i gang, her skal det koma ein heilt ny skule (Dronebilete)
 • Voss Gymnas - Utgraving er godt i gang, her skal det koma ein heilt ny skule (Dronebilete)
 • Voss Gymnas - Utgraving er godt i gang, her skal det koma ein heilt ny skule (Dronebilete)
 • Vangen Skule med den nye skuleplassen oppe på taket til Voss Parkeringshus (Vossapark) Sverresplass (Dronebilete)
 • Lekvemoen Vossabyggvadet Lekvemogata Vosso Langebrua Hardangerbanebrua (Dronebilete)
 • Date: 03.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete) med litt nordljos (Norlys Aurora Borealis)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Vossebana ved Dalevågen med Kleivfjellet bak
 • Dale Stasjon på Vossebana
 • Torget med Tre Brør Kafe bak (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Kyr og kalvar på beite med Voss bak (Husdyr Fauna)
 • Voss frå Roset
 • Voss Kulturhus
 • Voss Kulturhus Evangervegen Voss Stasjon Vangsvatnet (Dronebilete)
 • Voss Stasjon Evangervegen Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen Prestegardslandet (Dronebilete)
 • Voss Vangsgata Vangskyrkja Uttrågata Prestegardsalleen (Dronebilete)
 • Voss Park Hotel Vossevangen Vangsgata Vangskyrkja Uttrågata Prestegardsalleen (Dronebilete)
 • Voss Kulturhus Evangervegen Voss Stasjon Vangsvatnet (Dronebilete)
 • Skulestadmo Strandavegen Nedkvitnesvegen Båtskotstræet Melsvegen Dugstadfossen Kvitheim Melsvatnet (Dronebilete)
 • Date: 02.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Evanger Stasjon
 • Vassvøre kraftverk under bygging på Evanger (Vossedalselvi)
 • Vassvøre kraftverk under bygging på Evanger (Vossadalselvi)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 01.09.2015

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Vosso mot Langebrua
 • Skjelde og Søteigane (Bulken)
 • Liland og Lilandsbrua (Bulken Vangsvatnet Lilandsbrui)
 • Lunde Skjelde og Liland (Bulken)
 • Saue (Bulken)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Park Hotel Vossevangen Vangsvatnet og Holbergsplassen (Dronebilete)
 • Park Hotel Vossevangen Holbergsplassen Vangsgata Vangskyrkja og Uttrågata (Dronebilete)
 • Voss Stasjon Evangervegen Vangsgata Uttrågata Voss Kulturhus Park Hotel Vossevangen (Dronebilete)