Voss Now
Menu   Search
September 2014


Date: 30.09.2014

 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss og Bordalen sett ovanfor Roset
 • Voss frå Roset (Hauststemning Haustfargar)
 • Bordalen sett ovanfor frå Roset
 • Voss frå Roset (Hauststemning Haustfargar)
 • Date: 29.09.2014

 • Kyr på beite ved Rokne (Bordalen)
 • Voss frå Bordalen
 • Uttrågata (Voss)
 • Vangsgata (Voss)
 • Kvitheim Ringheim og Bavallen frå Øvsthus (Skulestadmo)
 • Date: 28.09.2014

 • Kvitheim (Skulestadmo) frå Øvsthus
 • Almeland (Skulestadmo)
 • Norheim (Kyte)
 • Kyte og Norheim frå Repål
 • Tvinne og Tvinnefossen (Tvinde Tvindefossen)
 • Vossestrand frå Haga
 • Sausjord Gavle og Herheim (Vossestrand)
 • Oppheimsvangen (Oppheim)
 • Oppheimsvangen (Oppheim)
 • Strandaelva ved Rossaneset Hyttereet (Vossestrand Hyttetræet)
 • Strandaelva ved Rossaneset Hyttereet (Vossestrand Hyttetræet)
 • Regnboge over Vossestrand (Regnbue)
 • Tog på tur i Vangsgata (Voss Biltog)
 • Date: 27.09.2014

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss sett ovanfor Gjelle (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Kvitheim sett frå Øvsthus (Skulestadmo Ringheim)
 • Lirhus (Kvitheim) (Skulestadmo)
 • Date: 26.09.2014

 • Voss frå Bordalen
 • Bryn mot Tvilde (Bordalen)
 • Haugo mot Voss
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Moteshow (Voss Sentrum og Amfi ynskjer vel møtt til moteshow i teltet) (Smalahovesleppet)
 • Date: 25.09.2014

 • Padlere på veg nedover i Voss sedd frå Flagebrua (Jernbanebru)
 • Padlere på veg nedover i Voss sedd frå Flagebrua (Jernbanebru)
 • Voss frå Hanguren i lett duskregn med haustfargar på skogen
 • Voss frå Mølsterberget
 • Spisslønn (Acer platanoides) i Mølsterberget (Flora)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Mølstertunet (Voss Folkemuseum)
 • Date: 24.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset der skodda ligg tjukk over bygda
 • Voss frå Roset
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Tømmer og sag ved Florshaugen ovanfor Gjelle (Hjelle)(Voss)
 • Til helga startar Smalahovesleppet og klargjeringa er alt godt i gang (Skulegata Jørgen Hermannsplass)
 • Date: 23.09.2014

 • Voss frå Hanguren
 • Haugamoen med AMFI senteret sett frå Hanguren (Fredheim HMV Bil Voss Meieri Voss Kjøt)
 • Uttrågata Voss Gymnas og Vangen Skule frå Hanguren (Skulehaugen Kyrkjegard Nain)
 • Voss kyrkjegard og Voss Ungdomsskule sett frå Hanguren (Tinghuset sosialbygget Idroshallen Uttrågata Hestavangen)
 • Tvildemoen sett frå Hanguren (Båbrekko Magasinvegen Tvildesvegen Vosso)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss Sjukehus frå Mølsterberget (Mølstervegen Nedre Mølster Lekvebakken Sjukehusvegen Sivlevegen Ringheimsvegen)
 • Lundarhaugen frå Mølsterberget (Ringheimsvegen Sverresbakken)(Voss)
 • Rognsbakken, Lundarvegen og Ringheimsvegen frå Mølsterberget (Voss)
 • Sivlevegen Hangursvegen Gullfjordungsvegen Voss Jernbanestasjon Evangervegen Hordaland Avis frå Mølsterberget
 • Finneloftet Gullfjordungen Skule Voss Husflidskule og Voss Folkehøgskule frå Mølsterberget (Voss)
 • Haustfargar på skogen ovanfor Mølstertunet sett frå Mølsterberget (Voss)
 • Date: 22.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Vangsgata (Voss)
 • Uttrågata mot Langebrua (Voss)
 • Hauststemning i skogen ved Roset med Voss bak (haustfargar)
 • Hauststemning i skogen ved Roset med Voss bak (haustfargar)
 • Hauststemning i skogen ved Roset med Voss bak (haustfargar)
 • Fjellbjørk i haustfargar ved Roset (Hauststemning)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Date: 21.09.2014

 • Klepp mot Lønavatnet (Skulestadmo Haustfargar)
 • Klepp mot Langahorgi (Klondyke) med haustfargar i fjellet (Skulestadmo)
 • Langahorgi (Klondyke) mot Skulestadmo og Hangurstoppen (Panorama)
 • Klondyke (Langahorgi) (Skulestadmo)
 • Slettafjellet mot Storastova og Borstrondi i Haustfargar
 • Raude Kross-hytta og Hangurstoppen i haustfargar
 • Valbergtjørni og Raude Kross-hytta (Hanguren)
 • Skutegardtjørni (Hanguren) i haustfargar
 • Voss frå Hanguren
 • Rogn (Sorbus aucuparia) (Flora) på Hanguren
 • Nyre sett frå Hanguren (Panorama)
 • Date: 20.09.2014

 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Voss Rock og Blues festival med minikonsert i Amfisenteret med Mari Bryn og Marius Hirth Klovning (Amfi Voss Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Open Dag ved Voss Brannstasjon (Haugamoen)
 • Date: 19.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete med Nordlys Polarlys Aurora polaris Northern Lights)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Voss frå Roset med haustfargar på skogen
 • Voss frå Roset med haustfargar på skogen
 • Voss frå Roset med haustfargar på skogen
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Date: 18.09.2014

 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Tillung (Bordalen)
 • Haustfargar på skogen ovnafor Tillungstølen (Bordalen)
 • Haustfargar på skogen ovnafor Tillungstølen med Bordalen bak
 • Bjørgaknausen og Kalvatjørni mot Veskrehorgi bak (Bordalen Gråsida)
 • Hytte på Sandfjellet med Grønahorgi og Veskrehorgi bak (Gråsida Jakthytte Sankebu)
 • Snøfonn på Sandfjellet (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med Voss bak (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. med Voss bak (Gråsida)
 • Hårteigen frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Hardangerjøkulen frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Voss og Skulestadmo frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Torfinnshorgi og Skjemmehorgi frå Gråsidetoppen 1307 moh. (Gråsida)
 • Sandfjellet med Grønahorgi og Veskrehorgi sett frå Gråsidetoppen (Gråsida)
 • Olde sett ovanfor Tillungstølen (Bordalen)
 • Bjørnshovden og Helland sett ovanfor Tillungstølen (Bordalen)
 • Date: 17.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Vangsvatnet frå Gossland (Voss)
 • Flyane med Voss og Vangsvatnet bak
 • Øyane med Voss bak
 • Utsyn ovanfor Øyne mot Dyrvedalen og Voss (Gråsida)
 • Utsyn frå parti mellom Øyane og Tjørnahorgi mot Dyrvedalen og Voss (Haustfargar)
 • Tuftene mot Dyrvedalen og Voss på veg mot Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Stemningsbilete frå parti ved Tuftene på Gråsida på veg mot Tjørnahorgi (Gråsida)
 • Tjørnahorgi - Biletparti på Tjørnahorgi mot Voss (Gråsida)
 • Tjørnahorgi i retning mot Tjørnatjørni og Kulsafjøra (Gråsida)
 • Tjørnahorgi i retning mot Tjørnatjørni og Kulsafjøra (Gråsida)
 • Tjørnahorgi 1047 moh. (Gråsida)
 • Date: 16.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Oppheim med Framnes og Berge
 • Lintua støl (Oppheim)
 • Lintua stølar med Oppheim bak
 • Haustfargar ovanfor Lintua (Oppeheim)
 • Storanosi 1205 moh. (Oppheim)
 • Storanosi 1205 moh. mot Fresvikbreen og Jordalsnuten (Oppheim)
 • Fresvikbreen sett frå Storanosi 1205 moh. (Oppheim)
 • Utsyn mot Fyrjo frå Storanosi 1205 moh. (Oppheim Raundalen)
 • Fyrjo frå Storanosi 1205 moh. (Oppheim Raundalen)
 • Malmagrøn og Oppheim frå Storanosi
 • Oppheim frå Storanosi
 • Malmagrøn stølar med Oppheim bak
 • Malmagrøn stølar (Oppheim)
 • Oppheimsvatnet ved Kvasshaug (Haugsvik Rygg Hauge)
 • Oppheimsvatnet frå Haugsvik
 • Oppheimsvatnet mot Vasstrondi og Storanosi (Oppheim)
 • Date: 15.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete/Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Righeim med Kvitheim bak (Voss/Skulestadmo)
 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Borstrondi frå Tråstølsvegen (Skulestadmo Bavallen)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Lønavatnet Nedkvitne Norheim Kyte frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Oppkvitne frå Lønahorgi 1412 moh. (Skulestadmo Reppen Opkvitne Oppkvitno)
 • Nedkvitne og Voss Golfbaner frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Norheim Kyte Todalen Geilane frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Vossestrand frå Lønahorgi 1412 moh.
 • Date: 14.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete/Morgonbilete)
 • Voss frå Roset
 • Vetlavatnet mot Skjeggedal (Tyssedal/Odda kommune)
 • Mågelibanen i Sjeggedal (Tyssedal/Odda kommune)
 • Mågelibanen i Sjeggedal (Tyssedal/Odda kommune) (Tyssedal/Odda kommune)
 • På veg oppover langs den nedlagde Mågelibanen i Skjeggedal (Tyssedal/Odda kommune)
 • På toppen av den nedlagde Mågelibanen i Skjeggedal (Mågelitopp Tyssedal/Odda kommune)
 • På toppen av den nedlagde Mågelibanen i Skjeggedal (Mågelitopp Tyssedal/Odda kommune)
 • På toppen av den nedlagde Mågelibanen i Skjeggedal (Mågelitopp Tyssedal/Odda kommune)
 • På veg innover mot Gryteskard frå toppen på Mågelibanen (Tyssedal/Odda kommune)
 • På veg innover mot Gryteskard frå toppen på Mågelibanen (Tyssedal/Odda kommune)
 • Utsyn frå Gryteskard mot Folgefonna (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga med Ringedalsvatnet nedunder (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga med Ringedalsvatnet nedunder (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga med Ringedalsvatnet nedunder (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga med Ringedalsvatnet nedunder (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga med Ringedalsvatnet nedunder (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga med Ringedalsvatnet nedunder (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga med Ringedalsvatnet nedunder (Panorama) (Tyssedal/Odda kommune)
 • Ringedalsvatnet og Trolltunga (Panorama) (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga - Mange har teke turen i dag (Tyssedal/Odda kommune)
 • Trolltunga - Mange har teke turen i dag (Tyssedal/Odda kommune)
 • Reinaskorsbu på veg mot Preikestolen frå Trolltunga (Tyssedal/Odda kommune)
 • Reinaskori og Reinaskorsbu mellom Trolltunga og Preikestolen (Tyssedal/Odda kommune)
 • Preikestolen mot Ringedalsvatnet Ringedalsdammen og Folgefonna (Tyssedal/Odda kommune)
 • Preikestolen mot Ringedalsvatnet Ringedalsdammen og Folgefonna (Tyssedal/Odda kommune)
 • Date: 13.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete med Nordlys Polarlys Aurora polaris Northern Lights)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Morgonbilete)
 • Torget med Tre Brør Kafe (Hålandshuset Voss)
 • Voss frå Roset
 • Voss sett ovanfor Roset med litt haustfargar på fjellbjørka
 • Voss sett nedanfor Sandfjellet
 • Voss frå ein lett haustfarga skog (Nedanfor Sandfjellet)
 • Voss frå ein lett haustfarga skog (Nedanfor Sandfjellet)
 • Date: 12.09.2014

 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Skulestadmo Bavallen Borstrondi Kvitheim frå Staberget
 • Skulestadmo Kvitheim Voss Jordbruksskule frå Staberget
 • Skulestadmo og Voss Jordbruksskule frå Staberget
 • Ringheim Tvildemoen Haugamoen og Palmafossen frå Ekstremstien
 • Skulestadmo Borstrondi Kvitheim og Palmafossen frå Hangurstoppen (Panorama)
 • Hangurstoppen (Stemningsbilete Hanguren)
 • Valbergtjørni og Raude Kross-hytta med Lønahorgi bak (Hanguren)
 • Valbergtjørni og Raude Kross-hytta med Lønahorgi bak (Hanguren)
 • Hanguren med Valbergtjørni Raude Kross-hytta og Lønahorgi
 • Voss frå Hanguren (Panorama)
 • Voss frå Hanguren
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete med Nordlys Polarlys Aurora polaris Northern Lights)
 • Date: 11.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset der skodda ligg tjukk over Vossebygda (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset der skodda ligg tjukk over Vossebygda (Morgonbilete)
 • Voss frå Roset der skodda ligg tjukk over Vossebygda
 • Voss frå Roset
 • Torget med Hålandshuset (Tre Brør Kafe) (Voss)
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Sopp (Flora)
 • Date: 10.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset der skodda ligg tjukk over Vossebygda
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Gjelle (Hjelle)
 • Tillung (Bordalen)
 • Hytte på Sandfjellet med Grønahorgi og Veskrehorgi bak (Gråsida Jakthytte Sankebu)
 • På veg oppover på Sandfjellet mot Gråsidetoppen (Gråsida Snøfonn)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Bulken Dyrvedalen og Voss (Gråsida)
 • Gråsidetoppen 1307 moh. mot Voss (Gråsida)
 • Gråsidetoppen mot Voss (Gråsida)
 • Gråsidetoppen mot Sandfjellet Skjemmehorgi og Torfinnshorgi (Gråsida)
 • Kalvatjørni Bjørgaknausen med Håsethorgi bak
 • Bjørgaknausen mot Roksbotnen og Hermannsnuten (Gråsida)
 • Bordalen frå Bjørgaknausen (Gråsida)
 • Vele og Gjelland frå Bjørgaknausen (Bordalen Gråsida)
 • Bjørnshovden og Helland frå Bjørgaknausen (Bordalen Gråsida)
 • Fære frå Bjørgaknausen (Bordalen Gråsida)
 • Kvitno og Bordalen hyttefelt med Grønahorgi bak sett frå Bjørgaknausen (Gråsida)
 • Bordalen hyttefelt ovanfor Kvitno sett frå Bjørgaknausen (Gråsida)
 • Date: 09.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Lunde Skjelde og Liland (Bulken) (Panorama)
 • Furegardane kraftverk (Saghaugen Sagelvi Evanger Småkratftverk Kraftstasjon)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Bordalen sett ovanfor Roset
 • Palmafossen frå Kvitlii (Liavegen Lid)
 • Date: 08.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset
 • Ringheim med Kvitheim bak (Voss Skulestadmo)
 • Borstrondi frå Bavallsvegen (Skulestadmo)
 • Tråstølen Borstrondi og Kvitheim frå Tråstølsvegen
 • Utsyn mot Lønahorgi
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 Radio og TV-sendar 1412 moh. (Varde)
 • Lønahorgi 1412 moh. (Varde)
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi Radio og TV-sendar 1412 moh.
 • Lønahorgi 1412 moh. (Panorama)
 • Lønahorgi Radio og TV-Sendar
 • Date: 07.09.2014

 • Skulestadmo Kvitheim Ringheim frå Øvsthus
 • Norheim og Kyte (Øvre Kyte Nedre Kyte Traktoregg Høyballar)
 • Helleve (Øvre Tjukkebygi Palmafossen)
 • Vinje og Fjose (Øvre Tjukkebygi Palmafossen)
 • Helleve Vinje og Fjose (Øvre Tjukkebygi Palmafossen)
 • Kvåle (Øvre Tjukkebygi Palmafossen)
 • Nytt inngangsparti på AMFI Voss (Haugamoen)
 • Voss frå Bordalen
 • Minnesmerke over Per Sivle utanfor Tinghuset på Voss
 • Bergsliparken med Bergslimonumentet bak Vangskyrkja på Voss
 • Date: 06.09.2014

 • Skulestadmo frå Staberget (Panorama) (Borstrondi Kvitheim Bavallen Ringheim)
 • Grevle (Skulestadmo) frå Staberget
 • Trå (Trodo) frå Staberget (Bavallsvegen Skulestadmo)
 • Skulestadmo (Melsvegen Dugstadfossen) frå Staberget (Fotaballbane)
 • Gjerde frå Staberget (Skulestadmo Bavallsvegen Ringheimsvegen)
 • Ringheim Vetle frå Staberget (Ringheimsvegen)
 • Strandavegen og Lundarhovden frå Staberget (Skulestadmo)
 • Haustfargar på Hangurstoppen med Lønahorgi bak
 • Hanguren med Skutsgardstjørni frå Hangurstoppen i haustfargar
 • Voss frå Mølsterberget
 • Voss sentrum med Sverresplass frå Mølsterberget
 • Voss sentrum med Torget frå Mølsterberget
 • Eldskjelprisen gjekk i år til Tore Nyborg (Torget Voss)
 • Eldskjelprisen gjekk i år til Tore Nyborg (Torget Voss)
 • Voss Utferdslag (DNT) sin stand på Torget
 • Voss Musikklag sin stand på Torget
 • Voss Musikklag sin stand på Torget
 • Osafestivalen og Vossa Jazz sin stand på Torget
 • Osafestivalen og Vossa Jazz sin stand på Torget
 • Voss UP? - Bli betre kjend med Lagslivet på Voss dag
 • Vossamesterskap i fotball (Skulestadmo)
 • Vossamesterskap i fotball (Skulestadmo)
 • Vossamesterskap i fotball (Skulestadmo)
 • Vossamesterskap i fotball (Skulestadmo)
 • Date: 05.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Bulken Stasjon med tog på veg mot Voss
 • Voss frå Roset
 • Påbygget på lokstallen har fått eit høgt og romsleg lokale
 • Voss frå Roset
 • Bjørnshovden (Bordalen)
 • Voss frå Gjelle med sauer på beite (Hjelle Husdyr Fauna)
 • Vangsgata (Voss)
 • Date: 04.09.2014

 • Mønshaugen Bjørkemoen Bømoen og Tjukkebygdi frå Mønsberget (Mønshaugen Tjukkebygdi)
 • Bjørkemoen Bømoen og Tjukkebygdi frå Mønsberget (Mønshaugen Tjukkebygdi)
 • Potten stølar (Mønshaugen)
 • Potten stølar med Voss og Lønahorgi bak (Mønshaugen)
 • Potten stølar (Mønshaugen)
 • Bjørgamarki Mønshaugen og Bømoen frå Opelandsberget (Mønshaugen Vivåskamben Skutle Kvitlii Tjukkabygdi Tjukkebygdi))
 • Opelandsstølen (Mønshaugen)
 • Opelandsstølen (Mønshaugen)
 • Opelandsstølen (Mønshaugen)
 • Opelandsstølen (Mønshaugen)
 • Voss frå Roset
 • Voss frå Roset (Kveldsbilete)
 • Date: 03.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Lokstallen Nytt påbygg og høgt under taket er det blitt
 • Bulken stasjon med tog på veg mot den 4923 meter lange Kvålsåsen tunnel og Voss
 • Bulken med Bulken stasjon
 • Voss frå Roset
 • Himle (Bakkane Bordalen)
 • Himle og Olde (Bordalen)
 • Skrubbær (Cornus suecica) (Flora)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Palmafossen mot Kvitlii frå Øvre Rykke
 • Palmafossen mot Kvitlii (Li Rene Kinne Kiwi Voss Cement)
 • Date: 02.09.2014

 • Hauststemning på Hangurstoppen (Haustfargar Hanguren)
 • Skulestadmo frå Hangurstoppen (Borstrondi Kvitheim Hanguren)
 • Strandavegen og Voss Jordbruksskule frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Strandavegen og Voss Jordbruksskule frå Hangurstoppen (Skulestadmo Hanguren)
 • Voss frå Mølsterberget
 • Haugamoen med AMFI senteret
 • Sverresplass Uttrågata Hestavangen Vangen Skule og Voss Gymnas frå Mølsterberget
 • Lokstallen Nytt påbygg er på plass (Bergensbana Tørnskive Svingskive)
 • Nyre (Voss)
 • Rogn (Sorbus aucuparia) (Flora)
 • Date: 01.09.2014

 • Voss frå Roset (Nattbilete)
 • Vangsgata (Voss)
 • Voss frå Roset
 • Græe frå Roset (Boralen)
 • Bordalen sett ovanfor Roset
 • Haustfarger (Molteblad Flora)
 • Voss sett ovanfor Tungeteigen (Stølsvegen til Hindartveit)
 • Rokne Store (Bordalen)
 • Bjørke (Mønshaugen)
 • Bakketun Hylle og Tøn (Palmafossen Tjukkebygdi Tjukkabygdi Bakkatun)
 • Palmafossen frå Kvitlii mot Rykke